Rodinný dom pod Kalváriou

Veľké Uľany
Autori: Peter Šercel, Andrej Švec
Foto: Tomáš Manina

„Objekt pôsobí vzdušne a otvorene a svojou jednoduchou architektúrou zachováva genia loci svojho okolia.”