Rodinný dom v Rusovciach

Bratislava
Autori: Maroš Fečík, Miriam Fečíková
Foto: Maroš Fečík

„Dom prináša do prostredia a investorovi priestorovú efektívnosť, bohatú vnútornú atmosféru a potrebnú mieru poézie, ktoré v mieste dopĺňajú existujúce kvality prírody.”
Maroš Fečík