Rodinný dom zo storočného humna

Veličná
Autori: Eliška Turanská
Spolupráca: Margaréta Šuvadová
Foto: Eliška Turanská

Cieľom majiteľa zdedeného humna bolo okrem vytvorenia bývania pre svoju rodinu aj zachovanie tejto pozostalosti v maximálnej možnej miere a zároveň neuberať zo štandardu moderného bývania. Dôležitý bol pre neho aj materiálový súlad s pôvodnou stavbou, preto sa rozhodol použiť výlučne prírodné stavebné materiály. Hoci bolo humno vo veľmi zachovalom stave, pristúpili sme ku stavbe ako ku statickému novotvaru – je vsadená do stodoly na vlastných základoch a z humna sa stal jej obal. Drevený obklad ostal v niektorých častiach v pôvodnej pozícii, niekde bol prenesený smerom dovnútra a stal sa fasádou novostavby, tam kde je toto ustúpenie väčšie vznikla krytá terasa.