Rozhľadňa Alexandra Filípka na Veľkej Homoli

Modra
Autori: Peter Lényi, Ondrej Marko, Jana Kvasniaková, Katarína Kyselová, Karol Butor
Foto: Alexander Pravda