Šafko ako príklad využitia verejného priestoru, podpory kreatívneho sektora a dôležitosti spolupráce samospráv s verejnosťou

Bratislava
Autori: Oliver Kleinert
Foto: Karol Kolčár

„Projekt Šafko prináša mestu autentickú energiu súčasnej generácie – jeho premyslený a udržateľný koncept je rýchlou a efektívnou intervenciou vo verejnom priestore podporujúcou kreatívny priemysel, lokálne kvalitné produkty a mimovládne organizácie. Prináša nové miesto na mapu mesta pre domácich i návštevníkov.“
Oliver Kleinert