Súkromná základná škola Guliver

Banská Štiavnica
Autori: Richard Murgaš, Martin Lepej, Lukáš Cesnak
Spolupráca: Michaela Žáková, Viktória Szabóová, Filip Krump
Foto: Tomáš Manina, DYNAMEET visual studio

Zložitý priemyselný areál na okraji mesta premenený na obrovské športovisko s jednoduchou blokovou stavbou školy, ktorá vsádza na proporčnosť objemov a čistý detail. Benefit kontaktu s exteriérom a forma tienenia presklenej fasády vytvárajúca hlavný vizuálny zážitok nielen cez deň, ale aj v noci keď sa farebné vnútro školy ukáže verejnosti. Klastre ako unifikované plošné jednotky pokrývajúce potrebu vzdelávacieho procesu a prestávkových aktivít 40-60 žiakov, vzájomne výškovo posunuté o polovicu podlažia a pospájané ramenami pobytového schodiska. Minimalistická telocvičňa s kontaktom na školský dvor posadená na betónovú halu plaveckého bazéna, to všetko zložito napojené na školu…