Svornosť – Obytný súbor

Bratislava
Autori: Andrej Alexy, Štefan Rafanides
Foto: Soňa Sadloňová

„Obytný súbor Svornosť potvrdzuje tézu, že architektúra dokáže kultivovať životné prostredie, vdýchnuť mu novú náplň, život a identitu.“
Andrej Alexy