TB LOBBY

Bratislava
Autori: Branislav Loskot, Jaroslav Takáč, Peter Kukučka, Veronika Mandincová
Foto: Matej Hakár

Rozšírenie vstupných priestorov Tatra Banky sprevádzala ich výrazná vizuálna premena. Po dôkladnej analýze, sme sa rozhodli priestor otvoriť a zjednodušiť. Nový otvorený priestor pôsobil nejednotne. Bolo potrebné nájsť jednoduchý sceľujúci princíp. Do ťažiska dispozície sme sa rozhodli vložiť motív valca. Definuje ho medená intarzia v podlahe, ktorej protipól tvorí kruhový výrez v podhľade. Dizajn podhľadu sme vytvorili mnohonásobným opakovaním 3D logotypu banky. Dôležitým prvkom konceptu sú priehľady, vrstvenie a práca s materiálmi a štruktúrami. Motív valca sa opakuje vo fragmentoch deliacich zásten, ktorých vrstvenie umožňuje vnímať viacero vizuálnych a funkčných plánov samotného lobby.