UWO (neidentifikovateľný drevený objekt)

Piešťany
Autori: Ransu Helenius, Tobias Foged Permin, Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Danica Pišteková, Veronika Trnovská, Gabriela Mészáros, Silvia Gálová, Nina Valíčková, Martina Mikócziová, Karol Gwiazdowski, Oksana Hetman, Rebeka Zacková, Vera Kiseľová, Lorcán Koethe, Sebastian Sowa, Vít Halada, Benjamín Brádňanský, Lívia Gažová
Spolupráca: Inžiniersky kabinet KAT VŠVU
Foto: Anna Horčinová, Vera Kiseľová