Víkendový dom Vlčie hrdlo

Bratislava
Autori: Henrich Korec, Ladislav Jurík
Foto: Tomáš Manina