Záhradné centrum Plantex

Veselé pri Piešťanoch
Autori: Adam Lukačovič
Foto: Adam Lukačovič

Záhradné centrum ako galéria zelene. Zadaním bolo navrhnúť nový obchodný priestor pre predaj produktov firmy Plantex. Umiestnenie v malej obci Veselé pri Piešťanoch s vidieckym charakterom, zásadne ovplyvnili celkový koncept riešenia. Halový objekt používa ako primárny výrazový prvok sedlovú strechu v dvoch rozdielnych moduloch. Technické riešenie konštrukcie objektu je doplnené dreveným obkladom, ktorý slúži aj ako tienenie presklených priečelí fasády. Svetlo je vnútri distribuované cez galerijné svetlíky vo vykurovanej časti, resp. cez polykarbonátové opláštenie v nevykurovanej časti. Výstavba bola rozdelená do 4 etáp, z čoho sú v súčasnosti zrealizované 2.