ZÁZRAK PRÍRODY – ČLOVEK V ČASE A PRIESTORE

Bratislava - mestská časť Staré mesto
Autori: Peter Masár, Dušan Veverka, Jakub Tóth
Spolupráca: Alena Šefčáková - kurátorka antropologických zbierok a autorka výstavy, Barbora Krejčová - spolupráca - grafický design, Lukáš Freytag - ilustrácie, Dominika Szabová - technická spolupráca
Foto: Eva Benková

Výtvarno-priestorové riešenie vychádza z interpretácie jaskyne ako náleziska alebo miesta, kde zaniká priestor a čas. Autori sa v expozícii pohrávajú s metaforami objavovania a kontrastov. Dramaturgia je definovaná centrálnymi objektami. Po obvode miestnosti sa nachádzajú veľkoformátové svetelné panely s integrovanými monitormi, ktoré umožňujú prezentáciu rozsiahleho obsahu. Ten zahŕňa autorské vedecké ilustrácie, graficky spracované časové osi a grafy, či neštandardnú prácu s typografiou, ktorá sa smerom dohora proporčne zväčšuje. V “medzipriestoroch” medzi panelmi sú vnorené vitríny. Expozícia obsahuje taktiež interaktívnu líniu, ktorú divák ovláda pomocou dotyku ruky na paneloch.