Porota

Juraj Benetin

(svk)

Vyštudoval Fakultu architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ešte počas štúdia v roku 2004 založil s Matejom Grébertom a bratom Jánom architektonický ateliér Compass, ktorý dnes patrí medzi najväčšie ateliéry na Slovensku. Compass sa primárne venuje väčším polyfunkčným zónam s prevahou bývania, vrátane historických priemyselných areálov, so snahou o citlivý prístup k verejnému priestoru a vytvorenie moderného mestského bývania. Juraj Benetin tiež pôsobí v hudobnej skupine Korben Dallas.

 
 

Dana Čupková

(usa)

Dana Čupková je docentkou na Carnegie Mellon School of Architecture, kde vedie magisterský program Vedy pre trvalo udržateľné navrhovanie. Zároveň vedie ateliér EPIPHYTE Lab, ktorý časopis ARCHITECT ocenil ako „Next Progressives“ v rámci progresívnych architektonických praxí v USA. Jej tvorba je zameraná na environmentálnu etiku v architektúre a prienik životného prostredia, ekológie a architektúry. Je členkou redakčnej rady časopisu International Journal of Architectural Computing a držiteľkou viacerých ocenení. V rokoch 2022-23 bola vedeckou štipendistkou Fulbrightovej nadácie USA na VŠVU v Bratislave.

 
 

Ján Hoffstädter

(svk)

Ján Hoffstädter študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Absolvoval študijný pobyt na Hochschule für Angewandte Kunst vo Viedni. V rokoch 1990 až 2021 pôsobil na VŠVU, kde od roku 2000 viedol sochársky ateliér S.O.S. /Sochy Objektívne Subjektívne/ na VŠVU. V rokoch 2000-2007 bol jej rektorom. Zrealizoval viacero autorských výstav a zúčastnil sa na mnohých kolektívnych prehliadkach a sympóziách doma i v zahraničí. Súčasťou jeho voľnej tvorby sú objekty, inštalácie, medaile, no venoval sa aj projektom a realizáciám vo verejnom priestore. Do roku 2021 bol autorom sošky ocenenia CE ZA AR.

 
 

Petra Kunarová

(cz)

Petra Kunarová sa venuje územiam a architektúre. Po absolvovaní Stavebnej fakulty a Fakulty architektúry ČVUT v Prahe pracovala niekoľko rokov ako architektka v švajčiarskom Bazileji. Okrem vlastnej architektonickej kancelárie pôsobí ako asistentka v ateliéri Michala Kuzemenského v Ústave urbanizmu FA ČVUT v Prahe.

 
 

Igor Marko

(svk/uk)

Igor Marko je architekt a urbanista pôsobiaci v Bratislave a Londýne, kde vedie ateliér miestotvorby a mestotvorby Marko&Placemakers. Stojí za mnohými transformatívnymi projektmi po celom svete, vrátane parku Northala Fields v Londýne, ktorý dostal viacero ocenení. Museum of Architecture v Londýne ho zaradilo medzi inovátorov v oblasti mestskej infraštruktúry. V strednej Európe pôsobí ako konzultant a mediátor medzi samosprávami, privátnym sektorom a občianskymi iniciatívami. Prednáša na mnohých medzinárodných konferenciách a podieľa sa na edukačných iniciatívach pre rôzne akademické inštitúcie.

 
 

Jan Schindler

(cz)

Jan Schindler po absolvovaní štúdia na FA ČVUT pôsobil v popredných architektonických kanceláriách v Berlíne, založil ateliér 4A architekti v Prahe, ktorého pokračovaním je od roku 2011 ateliér Schindler Seko architekti. Za realizáciu projektu múzea umenia Kunsthalle Praha získal ateliér národnú cenu súťaže Grand Prix Architektov. Jan Schindler vedie ateliér navrhovania na architektonickom inštitúte ARCHIP v Prahe a je členom Saskej akadémie umenia.

 
 

Lucie Vogelová

(cz)

Lucie Vogelová je krajinná architektka. Študovala na Fakulte architektúry ČVUT v Prahe a tiež odbor záhradnej a krajinnej architektúry na Mendelovej univerzite v Brne. Od roku 1996 spoluvlastní ateliér TERRA FLORIDA, ktorý má za sebou stovky projektov v rôznych mierkach, od drobných detailov po veľké koncepty. Od roku 2011 je autorizovanou architektkou Českej komory architektov. Na AVU sa podieľa na výučbe krajinnej architektúry pre architektov v Škole architektúry v ateliéri Miroslava Šika.