Press

 

Tlačová správa – Laureáti CE ZA AR 2023

Tlačová správa – Nominácie CE ZA AR 2023

Tlačová správa – Prihlasovanie CEZAAR 2023

Štatút CENY

Logo na stiahnutie

 
 

VYHLASOVATEĽ CE ZA AR

Slovenská komora architektov
Námestie SNP, 811 06 Bratislava
komarch@komarch.sk
www.cezaar.tv
www.facebook.com/cenazaarchitekturu
www.instagram.com/ce_za_ar/

manažérka ocenenia a sekretár poroty
Oľga MIHÁLIKOVÁ
+421 911 443 414
mihalikova@komarch.sk

kontaktný bod pre prihlásenie diela
online media & social media manager
Soňa WAGNEROVÁ
+421 910 443 413
wagnerova@komarch.sk

projektový manažment a produkcia
Michaela FILLOVÁ
+421 905 110 142
fillova@komarch.sk

produkcia
Martina PETREK – BÚZOVÁ
+421 911 047 057
buzova@komarch.sk

PR manažment a kontakt pre médiá
Broňa TARNÓCY
+421 905 410 548
tarnocy@komarch.sk