Týždeň súčasnej slovenskej architektúry

Sledujte s nami rovnako premiéru videodokumenty nominovaných diel v jednotlivých kategóriách:

28. 09. (štvrtok) Fenomény architektúry
29. 09. (piatok) Interiér
02. 10. (pondelok) Občianske a priemyselné budovy
03. 10. (utorok) Rodinné domy
04. 10. (streda) Bytové domy a Exteriér

Dvojka (RTVS) od 19:40

Videodokumenty z verejných zdrojov podporil hlavný partner projektu Fond na podporu umenia.

GALAVEČER

Pozývame vás sledovať slávnostné vyhlásenie výsledkov, v priamom prenose bude večerom sprevádzať člen poroty a architekt Juraj Benetin.
štvrtok 05. 10. 2023
Dvojka (RTVS) od 20:10

PAVILÓN

Video inštalácia CE ZA AR 2023 je po letnom pavilóne SNG z roku 2012 opätovným pokusom o využitie potenciálu priestoru nádvoria vodných kasárni. Nepracuje s jeho horizontálnou plochou, tú využíva len sekundárne. Snaží sa využiť a overiť doposiaľ neobjavenú najväčšiu výstavnú plochu SNG – priestor pod premostením. Do tohto prázdneho rámu bez plátna vstupuje Pavilón CE ZA AR ako monumentálna LED stena, ktorá ako opona alebo premietacia plocha záhradného kina čiastočne uzatvára hľadisko nádvoria. Je zároveň odkazom na asanované štvrté krídlo nádvoria vodných kasárni alebo nerealizovanú presklenú stenu z víťazného súťažného návrhu. LED stena je svojou funkčnou časťou otočená k návštevníkovi galérie a ponúka mu sekvenciu záberov z nominovaných diel 22. ročníka Ceny CE ZA AR. Rubová čierna technická strana LED steny, plná káblov a blikajúcich diód pôsobí z nábrežia ako vesmírna loď dočasne odparkovaná pod premostením. Týždeň pred galavečerom Ceny CE ZA AR a v termíne Bielej noci tak vznikne na nábreží monumentálna svetelná inštalácia ako vedľajší produkt programových aktivít nezávisle prebiehajúcich na nádvorí. Celá akcia bude zároveň opticko – akustickým experimentom a analýzou možného narábania s týmto priestorom v budúcnosti.

29. 09. – 01. 10. 2023
10.00 – 00.00
Nádvorie SNG, Rázusovo nábrežie 2, Bratislava

Kolektív autorov:
Petra Vavrová, Tomáš Stanek, Daniel Kordík, Michal Koštenský, Mário Puškarev, Martin Skoček, Pavol Dobšinský, Šimon Voštinár, Rado Hamara, Lukáš Blana, Jozef Murín, Michal Kondrla a Daniel Gavenda

Organizátori:
Slovenská komora architektov
Inštitút Slovenskej komory architektov

Tento projekt vznikol s podporou:
SNG, VÚB BANKA, VELUX, KVANTLED

https://www.bielanoc.sk/