BYT 29A

Bratislava
Autori: Martin Skoček
Foto: Matej Hakár

Byt sa nachádza na hranici Starého mesta v rondokubistickej budove z 20-tych rokov od Klementa Šilingera. Konštrukčný dvojtrakt je charakteristický drevenou stropnou konštrukciou v kombinácií s železobetónovým rebierkovým stropom. Nové dispozičné riešenie pracuje s touto skutočnosťou a podriaďuje tomu usporiadanie priestorov. Pôvodne priečne delený priestor sa otvára vo všetkých smeroch, čím vznikajú dlhé priehľady. Dopomáha im aj tvarovanie stavebných otvorov v strednej nosnej stene, ktoré sú zároveň protipólom k pôvodným oknám na fasáde. Všetko ostatné je len nábytok, ktorý je nositeľom svojej funkčnej roviny.