Porota

Ján Hoffstädter

(SK)

Ján Hoffstädter študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Absolvoval študijný pobyt na Hochschule für Angewandte Kunst vo Viedni. V rokoch 1990 až 2021 pôsobil na VŠVU, kde od roku 2000 viedol sochársky ateliér S.O.S. /Sochy Objektívne Subjektívne/ na VŠVU. V rokoch 2000-2007 bol jej rektorom. Zrealizoval viacero autorských výstav a zúčastnil sa na mnohých kolektívnych prehliadkach a sympóziách doma i v zahraničí. Súčasťou jeho voľnej tvorby sú objekty, inštalácie, medaile, no venoval sa aj projektom a realizáciám vo verejnom priestore. Je autorom sošky ocenenia CE ZA AR udeľovanej do roku 2021.

  

Petra Kunarová

(CZ)

Architektka zaoberajúca sa územím aj architektúrou. Po absolvovaní Stavebnej fakulty a Fakulty architektúry ČVUT v Prahe pracovala v rokoch 2014 – 2017 ako architektka v Bazileji. Po návrate do Čiech pôsobila v rokoch 2017 – 2023 ako odborná asistentka v ateliéri Michala Kuzemenského v Ústave urbanizmu FA ČVUT v Prahe. V súčasnej dobe sa venuje prevažne svojej architektonickej praxi.

  

Samppa Lappalainen

(FI)

Samppa je generálnym riaditeľom JKMM Architects, jednej z najväčších a najúspešnejších architektonických kancelárií vo Fínsku. Má kľúčovú úlohu pri spájaní rôznych záujmov developerov a investorov, avšak zároveň zabezpečuje vysokú kvalitu architektúry a vytváranie zmysluplných mestských častí. Sampa začal svoju profesionálnu kariéru v roku 2005 založením vlastného ateliéru. Odvtedy pracoval vo viacerých oblastiach a projektoch, od luxusných súkromných domov a historických rekonštrukcií, až po udržateľné projekty a mestské projekty. Verejnosti vo Fínsku je známy ako moderátor v ocenenej televíznej relácii „Grand Designs Finland“.

  

Jan Schindler

(CZ)

Jan Schindler po absolvovaní štúdia na FA ČVUT pôsobil v popredných architektonických kanceláriách v Berlíne, založil ateliér 4A architekti v Prahe, ktorého pokračovaním je od roku 2011 ateliér Schindler Seko architekti. Za realizáciu projektu múzea umenia Kunsthalle Praha získal ateliér národnú cenu súťaže Grand Prix Architektov. Jan Schindler vedie ateliér navrhovania na architektonickom inštitúte ARCHIP v Prahe a je členom Saskej akadémie umenia.

  

Lucie Vogelová

(CZ)

Lucie Vogelová je krajinná architektka. Študovala na Fakulte architektúry ČVUT v Prahe a tiež odbor záhradnej a krajinnej architektúry na Mendelovej univerzite v Brne. Od roku 1996 je partnerom v ateliéri TERRA FLORIDA, ktorý má za sebou stovky projektov v rôznych mierkach, od drobných detailov po veľké koncepty. Od roku 2011 je autorizovanou architektkou Českej komory architektov. Na AVU sa podieľa na výučbe krajinnej architektúry pre architektov v Škole architektúry v ateliéri Miroslava Šika.

  

Doris Wälchli

(CH)

Po absolvovaní École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Doris Wälchli začala svoju architektonickú kariéru rezidenčným pobytom v Cité Internationale des Arts v Paríži a predtým než založila Brauen Wälchli Architectes v spolupráci s Ueli Brauen, pracovala v Barcelone a Luzerne. Učila na rôznych školách architektúry vo Švajčiarsku a v zahraničí. V súčasnosti je predsedníčkou CUB, Fondation Culture du Bâti (nadácia pre kultúru zastavaného prostredia). Predtým bola členkou mestského plánovacieho výboru v Luzerne a tiež predsedníčkou mestského plánovacieho výboru v Berne. Od roku 2023 je predsedníčkou rady Švajčiarskej konferencie architektov a v tejto funkcii je delegátkou v Rade UIA a v ACE.

  

Zuzana Zacharová

(SK)

Vyštudovala architektúru a urbanizmus na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity a od roku 2002 pôsobí v spoločnosti DF CREATIVE GROUP. Medzi jej najvýznamnejšie realizované projekty patrí rekonštrukcia budovy Design factory v Bratislave spolu s kolegami Martinom Paškom a Zoranom Michalčákom. Patrí jej výrazný podiel na príprave a realizácii študentskej súťaže na rekonštrukciu objektu Elektrárne Piešťany a participovala aj na realizácii obnovy. Projekt získal ocenenie Pamiatka roka 2014 a nomináciu na významné medzinárodné ocenenie Mies van der Rohe Award. V rokoch 2019 až 2021 viedla vertikálny ateliér „Dedičstvo pre rozvoj“ na FAD STU. Za projekt Jurkovičovej teplárne NKP získala viaceré významné ocenenia : Cena Dušana Jurkoviča 2022, Stavba roka 2020-21, Architecture MasterPrize Award 2022, BIGSEE Architecture Award 2022, nomináciu Mies van der Rohe Award 2024 a medzinárodnú cenu prof. Vladimíra Karfíka 2019 – 2021 za výtvarnú a racionálnu architektúru v Česku a na Slovensku.

  

Náhradník poroty:
Matúš Pajor

(SK)

Vyštudoval na Fakulte architektúry ČVUT v Prahe a na Aalto univerzite vo Fínskom Espoo. Po absolvovaní vysokej školy pôsobil vo viacerých ateliéroch v Helsinkách. Od roku 2017 pôsobí v architektonickom ateliéri JKMM Architects, ktoré má na svojom konte viac ako 40 výhier v architektonických súťažiach. S ateliérom vyhral súťaž na výškovú budovu do Pasily v Helsinkách, projektoval budovu umeleckej vysokej školy Taideyliopisto, ktorá vyhrala cenu za najlepšiu betónovú stavbu vo Fínsku za rok 2021 a vyhral tiež súťaž na SKiB-BSS kampus v Pori. Okrem súťaží, škôl a kancelárskych budov sa v poslednom období venuje rekonštrukciám.