Kontakt

VYHLASOVATEĽ
Slovenská komora architektov
Námestie SNP, 811 06 Bratislava
www.komarch.sk

REALIZAČNÝ PARTNER
Inštitút Slovenskej komory architektov
Námestie SNP, 811 06 Bratislava

KONTAKTY

manažérka ocenenia a sekretár poroty
Oľga MIHÁLIKOVÁ
+421 911 443 414

kontaktný bod pre prihlásenie diela
online media & social media manager
Soňa WAGNEROVÁ
+421 910 443 413

projektový manažment a produkcia
Michaela FILLOVÁ
+421 905 110 142

PR manažment a kontakt pre médiá
Broňa TARNÓCY
+421 905 410 548

www.cezaar.tv
www.facebook.com/cenazaarchitekturu
www.instagram.com/ce_za_ar/

cezaar@komarch.sk

Tlačová správa – NOMINÁCIE

Tlačová správa – PRIHLASOVANIE DIEL

Logo na stiahnutie