O CE ZA AR

Slovenská komora architektov vyhlásila 23. ročník ocenenia Cena Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2024. Poslaním ocenenia je zvýšiť informovanosť verejnosti o práci architektky a architekta v spoločnosti, o význame a vplyve tejto profesie na tvorbu prostredia. Cieľom CE ZA AR je tiež prezentácia a podpora architektonickej tvorby členiek a členov Slovenskej komory architektov prostredníctvom prezentácie prihlásených a ocenených diel.

Ocenenie CE ZA AR postupne rozširuje spektrum svojich aktivít a popri prezentácii kvalitných architektonických diel odbornej i laickej verejnosti sa zároveň stáva platformou na diskusiu a osvetu. Za ostatné roky si osvojilo úlohu komunikovať dôležité témy, ktoré definujú súčasné dianie v architektúre. Po environmentálnej udržateľnosti (#zelená pre architektúru), obnove a regenerácii (#regenerácia), či spoločenskej zodpovednosti (#spolu v architektúre) prinášame v aktuálnom ročníku tému bývania. Cieľom komunikačnej kampane aktuálneho ročníka ocenenia CE ZA AR je zviditeľnenie širokého spektra prístupov k bývaniu a podnietenie odbornej diskusie na túto tému aby sme všetci mohli napokon byť #domavarchitekture.

Štatút CENY