O CE ZA AR

Slovenská komora architektov vyhlásila 21. ročník ocenenia Cena Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2022. Poslaním ocenenia je zvýšiť informovanosť verejnosti o práci architektky a architekta v spoločnosti, o význame a vplyve tejto profesie na tvorbu prostredia. Cieľom CE ZA AR je tiež prezentácia a podpora architektonickej tvorby členiek a členov Slovenskej komory architektov prostredníctvom prezentácie prihlásených a ocenených diel.

Úlohou ocenenia CE ZA AR je zdôrazňovať kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektiek a architektov, no predovšetkým kultivovať verejné povedomie o nutnosti rozvoja kvalitnej architektúry, ako základného princípu zvyšovania kvality prostredia vytváraného výstavbou. Práve z toho dôvodu Slovenská komora architektov každoročne prezentuje nominované diela, ako najlepšie architektonické diela s osobitným významom v jednotlivých kategóriách, ktoré si pre svoju originalitu a výnimočnosť zaslúžia osobitnú pozornosť.

Nad 21. ročníkom Ceny za architektúru prevzali záštitu:
– prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová,
– minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok,
– minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andrej Doležal,
– primátor Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Matúš Vallo,
– starostky mestskej časti Bratislava – Staré mesto Zuzany Aufrichtovej.