Exteriérové úpravy Digital Park Bratislava

Bratislava
Autori: Igor Marko, Peter Pasečný
Foto: Peter Pasečný

„Externé priestory Digital Parku v Bratislave dostali novú formu a obsah.“