GBC 5

Bratislava
Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký PhD., Juraj Murín, Martina Bognerová Hrašková, Imrich Vaško, Michal Romanec, Patrik Kuva
Foto: Tomáš Manina

GBC5 je posledným realizovaným blokom bratislavského obchodno-administratívneho komplexu medzi Galvaniho ulicou a diaľnicou D1, ktorý tvoria nákupné parky, showroomy, hotely a administratívne budovy. Dynamickou fasádou a meniacou sa tektonikou okien parametricky reaguje na svetelné podmienky a orientáciu voči svetovým stranám. Širokými panoramatickými výhľadmi na svahy Karpát a sever mesta, hustými vertikálnymi slnolamami na južnej strane, pozdĺžnymi východnými a západnými fasádami s meniacou sa geometriou perforácií so zeleňou prinášame do predmestského urbanizmu osviežujúcu zmenu a autentický dizajn. GBC5 prezentuje dizajn „zelenej architektúry“ s koncepciou zelených otvorených priestorov.