Konverzia Jurkovičovej teplárne NKP

Bratislava
Autori: Martin Paško a tím DF CREATIVE GROUP
Spolupráca: Zuzana Zacharová - spoluautor arch.časti, Eva Belláková - spoluautor arch.časti, Matúš Podsklalický - spoluautor arch.časti, Martina Michalková - spoluautor arch.časti, Alexandra Havranová - spoluautor arch.časti, Roman Bányai - hlavný inžinier, Peter Gavaľa - hlavný statik, Pavol Paulíny - autor obnovy fasád/Pamarch, Pavol Pribylinec - spolupráca, Vlasta Viglašová , Juraj Prokipčák - spolupráca, Mária Kubaliaková - spolupráca, DF Creative Group - interiér, Perspektiv - interiér, Beef architekti - interiér, Point architekti - interiér
Foto: Boys Play Nice

Riešenie necháva vyniknúť historickým konštrukčným detailom a hlavne dominantným trom násypníkom, pre ktoré sa rekonštrukciou vytvoril originálny veľkolepý reprezentačný priestor s materiálmi v ich pôvodnej „surovosti“ a farebnosti. Nové doplnené konštrukcie, materiály s ich jasne odlíšiteľnou štruktúrou, doplnené tehlové steny z pôvodných viac ako 31 tisíc tehál, heraklitové stenové obklady, pôvodná štruktúra betónov a rôzne súčasné už moderné technické detaily sú jasne čitateľné a prezentujú základný princíp „pravdivosti“. V zrkadlení novej modernej jednoduchej presklenej fasády princípom vloženej „budovy v budove“ nastáva vrstvenie oboch architektúr a ich vzájomné prelínanie.