Liturgický priestor pre pontifikálnu omšu počas pastoračnej návštevy pápeža Františka v Šaštíne

Šaštín
Autori: Michal Bogár, Mária Bogárová, Roman Ruhig, Ema Ruhigová
Spolupráca: Martin Lettrich - výtvarná spolupráca - kríž s korpusom ukrižovaného Ježiša, Viktor Oravec - výtvarná spolupráca - sklené prvky, Dorota Sadovská - výtvarná spolupráca - maľba sv. Jozefa, Robert Bartolen - florista
Foto: Michal Bogár, ml., PS:Events, Mária Bogárová, Roman Ruhig

Objekt presbytéria bol formovaný ako príležitostný liturgický priestor napĺňajúci slávnostný rozmer udalosti svojimi proporciami, výberom materiálov a farebnosťou, pričom koncepcia priestoru mala aj ekologický rozmer. Konštrukcie a povrchové úpravy boli navrhnuté z prvkov, ktoré sa po sv. omši opätovne využili na inom mieste. Objekt presbytéria bol koncipovaný ako transparentná architektúra otvorená do okolitej krajiny, pričom všetky konštrukcie boli fixované na teréne bez invazívnych zásahov. Menza, ambona, sedes pápeža Františka a ďalší mobiliár boli navrhnuté ako originály. Liturgický priestor bol situovaný tak, aby účastníci svätej omše mali vizuálny kontakt s barokovými vežami baziliky.