Obnova domu zo 70. rokov

Šaľa
Autori: Róbert Bakyta
Foto: Matej Hakár

Zadaním od investora bola renovácia domu zo sedemdesiatych rokov. Dispozične sa jednalo o vytvorenie troch samostatných celkov na každom podlaží. Fasáda bola opatrená zatepľovacím systémom a taktiež sme vymenili výplne otvorov. Dom sme od začiatku pokladali za dobrý a urobili sme rozhodnutie nijakým spôsobom nevstupovať do hmoty, proporcie či kompozície. Vytypovali sme si cenné prvky ktoré sme sa snažili zachovať. Nové sme volili citlivo a s ohľadom na jestvujúce. Cieľom bolo zostať obyčajným a nepútať pozornosť. Potvrdiť identitu typového domu. Nepopierať dobu svojho vzniku ale artikulovať jej kvality a odstrániť nedostatky. Tento prístup navyše generuje minimum stavebného odpadu.