Polyfunkčný dom „The Corner“

Bratislava
Autori: Martin Kusý II., Pavol Paňák, Mária Michalič - Kusá
Foto: Tomáš Manina

Snahou autorov bolo postaviť mestský panský dom v strede hlavného mesta – svojou identitou, tektonikou, materialitou a detailom. Od začiatku sme si stanovili ako princíp – urobiť budovu s 3 tvárami. Dosiahli sme to plasticitou fasády. Z jednej strany pôsobí ako kamenná plastická stena a z druhej ako stena s otvormi a z frontálneho pohľadu ako raster otvorov. Jednoduchá šikmina okenného ostenia, ako reakcia na zalomenie cesty. Je paradoxné, že napriek kamennému pôsobeniu budovy je táto vlastne vyskladaná zo síce masívnych, ale okenných otvorov. Tie oddeľuje titerná horizontála betónového prefabrikátu. Od začiatku sme kládli veľký dôraz na detail, materialitu a logiku fasády.