Prestavba synagógy na multikultúrne priestory

Lučenec
Autori: Ing. Zsolt Papp
Spolupráca: Ing. arch. Alica Tichá, Ing. Ladislav Palacka, Slavka Prevendarčíková, Zoltán Krizsán, Mgr. art. Igor Valuška, Ing. arch. Katarína Valušková
Foto: Ing. arch. Tibor Škandík