Prístrešok a lávka na Straníku

kopec Straník pri Žiline
Autori: Michal Marcinov, Andrej Badin, Zuzana Demovičová, Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký
Foto: Jana Makroczyová

„Navrhli sme subtílnu lávku, ktorá má ambíciu organizovať pohyb turistov kontrolovane, bokom od letcov a uľahčovať prístup na vrchol kopca návštevníkom s obmedzenou schopnosťou pohybu.“