Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu

Bratislava
Autori: Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Branislav Husárik, Peter Janeček
Foto: Tomáš Manina

„Dielo je zrkadlom životného štýlu naprieč generáciami, vzťahu k hodnotovým preferenciám a citlivosti v narábaní s nimi.“
Laco Bartko