Vyhliadková veža Devínska Kobyla

Bratislava
Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj, Imrich Vaško, Branislav Groch, Aleš Hradecký, Denisa Pavkovček Šťastná
Spolupráca: Katarína Frivaldská, Júlia Jackulíková
Foto: Tomáš Manina

Cieľom architektov bolo navrhnúť vyhliadkovú vežu pre mestskú časť Devínska Nová Ves pre sprístupnenie doteraz málo poznanej ale atraktívnej lokality Devínskej Kobyly. Biela oceľová „troj-osová“ konštrukcia s hmotnosťou 35 ton umožňuje výstup po 112 stupňoch dynamického špirálovitého “barokového“ schodišťa na tri vyhliadkové trojuholníkové plošiny s výhľadmi do troch susediacich štátov – s východnou vyhliadkou na Bratislavu a Karpaty, na vodné dielo Gabčíkovo až po Nitru, cez strednú plošinu orientovanú na severnú časť mesta so sídliskami, Záhorie, povodie Moravy až po južnú Moravu a s najvyššej plošiny ďalekohľadom na veduty Devínskeho hradu, Dolného Rakúska a Viedne až po biele kopce Álp.