Administratívna budova Veterná

Nitra
Autori: Eduard Jančík, František Duba, Balázs Füzék
Foto: Nora & Jakub Čaprnka

Budova je hmotovo aj materiálovo čo najviac prispôsobená okoliu. Je vsadená do prostredia tak, aby rešpektovala okolité objekty, z ľavej strany barokovú stavbu z 18. storočia – Piaristický kostol a gymnázium a z pravej strany administratívne centrum z 80tych rokov. Nadväzuje zopár detailmi a proporciami na spomínane objekty, ale zároveň tvorí samostatný celok ktorý odzrkadľuje modernú súčasnú architektúru 21. storočia.