Laureáti

Víťazné dielo v kategórii Rodinné domy - NA RADE

Bratislava
Rok realizácie: 2022
Architekti: Samuel Zeman, Lukáš Kordík, Andrej Šabo, Štefan Polakovič
Iné: Ján Majerník - projektant, Juraj Stieranka - projektant
Foto: Tomáš Manina
Na rade - projekt rodinného domu pre mladú štvorčlennú rodinu na malom pozemku v Starom meste Bratislavy. Na pozemku pôvodne stáli dva objekty - jednopodlažný rodinný dom a murovaný záhradný domček. Po hlbšej analýze sme sa rozhodli pre novostavbu s nadväznosťou na na pôvodné riešenie, ktoré zachovalo mierku a charakter pôvodnej zástavby. Cieľom bolo vytvoriť nadštandardnú užívateľskú hodnotu bývania s citlivým prístupom k prostrediu. Navrhli sme novú dispozičnú schému na pôvodnej stope objektov, pričom sme zachovali ich pôvodnú hmotu.
Hodnotenie poroty:
foto1

Víťazné dielo v kategórii Bytové domy - Rezidencia Valčíkova

Praha, Česká republika
Rok realizácie: 2023
Architekti: Ilja Skoček, Rudolf Netík
Iné: Danica Ščepková - architektka/spolupráca, Barbora Navrátilová - krajinná architektka
Foto: Filip Šlapal
Rezidencia Valčíkova je 5 podlažný bytový dom vo vilovej štvrti Holešovičky v Prahe. Pôdorys tvorí štvorec s rozmermi 12x12m s náročky odsadeným komunikačným jadrom. Vzniká tým kompaktný keramický kubus obytnej časti domu s apendixami betonových konštrukcií schodísk a terás. V dome je 5 bytov, ktorých dispozícia sa špirálovite stáča okolo nosného stredného stĺpa. Pozícia obytných izieb a spální tak optimálne reaguje na okolitý svahovitý terén. Architektonické a materiálové riešenie je citáciou rôznych motívov z okolitej prvorepublikovej zástavby. Zámerom bolo, aby sa dom kontextuálne začlenil do susednej zástavby a splynul s okolím.
Hodnotenie poroty:
foto1

Víťazné dielo v kategórii Občianske a priemyselné budovy - Mestský úrad v Leopoldove

Leopoldov
Rok realizácie: 2022
Ateliér: zerozero,
Architekti: Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Juraj Červený
Krajinný architekt: Rastislav Mochnacký
Iné: Martin Ratkoš - stavebná časť, Vladimír Durbák - statika, Viliam Hrubovčák - statika, Marcel Benčík - vizuálna komunikácia, LightLab - svetelný dizajn
Foto: Matej Hakár
Mestský úrad v Leopoldove je komplexom pozostávajúcim z pôvodnej budovy premenenej na mestskú knižnicu, novostavby integrujúcej v sebe požadované funkcie a verejného priestoru medzi nimi. Mestský úrad teda nie je len jedna budova, ale je to „miesto“ v meste. V rámci vnútornej štruktúry nového objektu sú priestorovo artikulované tri hierarchicky najvýznamnejšie priestory. Sobášna sála, miesto spoločenských aktivít a interakcie predstavuje „kolektívnu skúsenosť“. Veľká zasadacia miestnosť predstavuje „demokraciu“. Kancelária primátora predstavuje „reprezentáciu moci". Jedná sa o budovy verejnej správy, ktoré sa prezentujú jasným architektonickým názorom, správajú sa dôstojne a civilne.
Hodnotenie poroty:
foto1

Víťazné dielo v kategórii Fenomény architektúry - Rekonštrukcia, dostavba a modernizácia areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Bratislava
Rok realizácie: 2022
Ateliér: Architekti BKPŠ
Architekti: Martin II. Kusý, Pavol Paňák, Martin III. Kusý, Mária Michalič-Kusá, Jana Paňáková, Vladimír Dedeček - 60.-70. roky
Foto: Matej Hakár, Ján Kekeli
Obnova a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie bola mimoriadne komplexnou úlohou. Súbor stavieb a priestorov pozostávajúci z barokovej architektúry, neskorej moderny architektúry 70-tych rokov od V. Dedečka a súčasnej architektúry má byť štruktúrou prepájajúcou centrum mesta s dunajským priestorom. Má ponúknuť zážitok z umenia a mnohé iné aktivity. Má inšpirovať radikálnym susedstvom rôznych autonómnych architektúr a ich jedinečnými výstavnými priestormi.
Hodnotenie poroty:
foto1

Víťazné dielo v kategórii Interiér - Byt 29A

Bratislava
Rok realizácie: 2022
Ateliér: martinskoček
Architekt: Martin Skoček
Foto: Matej Hakár
Byt sa nachádza na hranici Starého mesta v rondokubistickej budove z 20-tych rokov od Klementa Šilingera. Konštrukčný dvojtrakt je charakteristický drevenou stropnou konštrukciou v kombinácií s železobetónovým rebierkovým stropom. Nové dispozičné riešenie pracuje s touto skutočnosťou a podriaďuje tomu usporiadanie priestorov. Pôvodne priečne delený priestor sa otvára vo všetkých smeroch, čím vznikajú dlhé priehľady. Dopomáha im aj tvarovanie stavebných otvorov v strednej nosnej stene, ktoré sú zároveň protipólom k pôvodným oknám na fasáde. Všetko ostatné je len nábytok, ktorý je nositeľom svojej funkčnej roviny.
Hodnotenie poroty:
foto1

Víťazné dielo v kategórii Exteriér - Mestský park v Karlovej Vsi / Park Suchá Vydrica

Bratislava
Rok realizácie: 2022
Ateliér: AWE ATELIER
Krajinní architekti: Eva Wernerová, Ivana Citarová, Dávid Grega
Iné: Tomáš Pozdech - architekt, autor skateparku a drobnej architektúry
Foto: Tomáš Manina, Tomáš Pozdech, Ivana Citarová
Cieľom návrhu bolo vytvorenie komplexného, funkčne a kompozične atraktívneho parku s dôrazom na pohybové aktivity a oddych. Pôvodný priestor sa javil ako voľná lúka, vhodná pre upustenie fantázie autorov. Pod terénom však ukrývala výrazné obmedzenia v podobe hustej siete vedení inžinierskych sietí. Úlohou bolo vymyslieť koncept, ktorý napriek týmto limitom bude spĺňať aspekty športového parku. Po analyzovaní územia sme vytvorili návrh, ktorý člení priestor na vstupnú - reprezentatívnu promenádu parku umiestnenú pod alejami okrasných čerešní, na aktívnu centrálnu plochu určenú športu, na detskú zónu a na plochu dažďovej záhrady, zachytávajúcu klimatické zrážky v území.
Hodnotenie poroty:
foto1