Bunky Jelšava, kaštieľ Coburgovcov

Jelšava
Autori: Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký, Lenka Borecká
Spolupráca: Matúš Šestina - spoluautor dizajnu buniek, Miro Šestina - spoluautor dizajnu buniek, Čierne Diery - osvietený investor, Laura Murguía Sánchez - svetelný dizajn, Lenka Balážová - svetelný dizajn, František Hladký - statik
Foto: Vladimír Eliáš

Na kaštieli Coburgovcov v Jelšave bola nedávno postavená nová strecha, ale zvyšok budovy sa nachádza v rôznom stave poškodenia. Niektoré klenuté stropy sú preborené, niektoré okná a dvere sú zamurované, iné bez sklenených výplní a dverných krídiel. Práce postupne prebiehajú, ale komplexná oprava pamiatky je drahý proces, potrvá to ešte dlho. Naše zásahy sú jemné, odstúpené od pevnej substancie stavby tak, aby ju neprekrývali, neznemožňovali jej vnímanie a postupnú opravu. Sprístupňujeme verejnosti časť kaštieľa v jeho dnešnom stave. Je možné zažiť ho bez príkras, pomaly, v rôznych častiach roka, v rôznych časoch dňa a pri opätovnej návšteve snáď pozorovať posun v rekonštrukcii.