Byt M

Bratislava
Autori: Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szöke
Foto: Katarína Príkopská

„Dokážu žiť blízki naozaj blízko seba?“
Ivan Príkopský