Logistické, administratívne a školiace centrum Herz Slovensko

Bernolákovo
Autori: Aleš Hradecký, Daniel Bartoš
Foto: Andreas Hafenscher

„Dielo nie je produktom „konzumnej architektúry“ anonymnej, do seba zahľadenej spoločnosti, ale značkou kvality, ohľaduplného environmentálneho myslenia a spoločenského významu.“
Laco Bartko