NORMA

Piešťany
Autori: Lukáš Kordík, Štefan Polakovič, Tomáš Vrtek
Foto: Martina Ulehlová, Daniel Kordík

Kaviareň Norma vznikla na základoch pôvodných verejných toaliet v piešťanskom mestskom parku. Práve poloha a všadeprítomná vzrastlá zeleň rozsiahleho parku dávajú tomuto miestu jedinečný charakter a atmosféru. Na pomedzí zelene a mesta, na hranici jeho centra, vyplnil kedysi hluché miesto nový “maják” v prázdnote vybavenosti parku. Reaguje na prítomnosť zelene maximálnym otvorením fasád. Je krytou loggiou s koncentrovaným výhľadom, ktorý premieta ďalej na ulicu. Jednoduchý interiér kombinuje betón, oceľ a drevo. Červená oceľová polica so schodmi farbou odkazuje na blízky Dom umenia. Široké pobytové schody spájajú kaviareň s parkom. Sú hľadiskom a zároveň javiskom života kaviarne aj mesta.