NOVÝ PAVILÓN URGENTNÉHO PRÍJMU – NEMOCNICA BOJNICE

Bojnice
Autori: Marek Jablonský, Stanislav Majcher
Foto: Tomáš Manina

Projekt rieši nový pavilón urgentného prímu I. typu s vybavením nadregionálneho významu. Jeho poloha bola v rámci areálu nemocnice zvolená tak, aby sa dosiahlo plynulé prepojenie s operačnými sálami a novou prístupovou cestou pre vozidla RZP. Táto poloha dáva novému pavilónu centrálny charakter pre ďalší rozvoj areálu nemocnice, smerom do voľnej časti pozemku. V prípade pavilónu urgentného príjmu môžeme hovoriť o „stroji na liečenie“ a tomu je podriadené aj architektonické riešenie. Prevádzkovo je nový pavilón koncipovaný na princípe oddelených vstupov pre chodiacich pacientov a pacientov, ktorých dovezie RZP. Strecha je riešená ako intenzívna zelená a je prístupná z detského oddelenia.