Oddelenie odbornej literatúry Mestskej knižnice v Senci

Senec
Autori: Matúš Bišťan
Foto: Pavel Meluš, Juraj Marko