Pradiareň 1900

Bratislava
Autori: Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka, Ivan Masár
Spolupráca: Ondřej Chybík, Michal Krištof, Peter Chaban, Zoltán Takács, Ján Kohút
Foto: Pavol Kudiváni, Juraj Almássy

PRADIAREŇ 1900 je projekt konverzie historickej budovy Pradiarne a Silocentrály, jediných zachovaných častí Uhorskej cvernovej továrne. Budova predstavovala na prahu 20. storočia výtvarný a konštrukčný vrchol dobovej industriálnej architektúry. Princípom rekonštrukcie je dôkladná obnova pôvodnej architektúry s uplatnením halových priestorov, unikátneho konštrukčného systému a historického detailu, doplnenej o vložené súdobé prvky, Najvýraznejšími sú konštrukcie vložených plošín a presklená spojovacia hala medzi Pradiarňou a Silocentrálou. Dialóg historických a súdobých architektonických prvkov vytvára novú kvalitu, ktorá je jednou z podmienok pre znovuzačlenenie budovy do súčasného mesta.