Rekonštrukcia bytu L10

Bratislava
Autori: Martin Skoček
Foto: Paťo Safko

„Princíp odhaľovania tektoniky stavby, zachovávanie remeselných hodnôt a minimalistické vkladanie rovnako remeselne zvládnutých funkčných solitérov je cestou, ako vstupovať do rekonštrukcií v historickom kontexte.“
Michal Lalinský pre časopis ARCH
Martin Skoček