Rekonštrukcia bytu v bývalom kláštore

Trnava
Autori: Peter Jurkovič
Foto: Peter Jurkovič