Rodinný dom „Slamák“

Liptovský Ján
Autori: Martin Boleš, Aleš Berec, Erika Bolešová
Foto: Matej Hakár, Eva Benková

Slamák je rodinným domom pre mladú rodinu, ktorá definovala svoje zadanie s nevyhnutnosťou práce s lokálnym materiálom a staviteľmi, ako aj princípom rozložiteľnosti a recyklácie materiálov stavby. Na začiatku sme ich parcelu rozdelili diagonálne na dve charakterovo odlišné plochy. V južnej získali klienti priestor na záhradu podľa svojich predstáv a severná zostala vyčlenená na samotný dom. V rámci pravidiel sme dom navrhli ako dvojpodlažnú stavbu s prízemným soklom, v ktorom sú umiestnené denné časti domu v úzkom prepojení so záhradou. Na tejto platforme stojí nočná časť domu, ktorej forma vychádza z archetypu Liptovskej drevenice.