Rozmanitá záhrada

Rovinka
Autori: Magdalena Horňáková , Juraj Horňák , Lenka Ficeková , Kristína Gubišová
Foto: Pavel Koutný, Magdalena Horňáková

Malá záhrada v satelitnej zástavbe mala splniť náročné požiadavky investora. Záhrada je introvertná, vytvára vlastný vnútorný mikrokozmos členený na menšie rozmanité celky. Koncept využíva vnútorného členenia k optickej ilúzii – vizuálnemu zväčšeniu malého priestoru. Pracuje s princípom záhradných miestností a s efektívnym využitím miesta. Riešenie reflektuje aj zlepšenie mikroklímy (veterné a suché stanovište) a manažment dažďovej vody. Použijúc frázu investora: “Na konci dňa sa snáď bude tešiť domov, aby si užil záhrady, upiekol na grile kus mäsa a po večeri sa šiel s pohárom vína zatúlať do svojej malej veľkej záhrady, hľadať a nachádzať svet záhrad niekde v malej Rovinke“.