Vyhliadková veža na Dubni

Žilina
Autori: Gábor Nagy, Ladislav Vikartovský
Foto: Erik Tomašek